Logo projektu Nejlepší na Sedmičce

Sedm na Sedmičce

Sedm let pracuji pro Úřad městské části Praha 7. Mé pracovní povinnosti zahrnují rozmanité činnosti: pořizuji audiovizuální záznamy, zajišťuji přímé přenosy, občas se starám o konferenční a ozvučovací techniku… primárně jsem ale grafik a v tomto příspěvku se zaměřím právě na pár příkladů grafického designu.

plakáty: výstava fotografií, architektonické návrhy a veřejná diskuse
Plakáty s novým (vlevo) a starým (uprostřed a vpravo) logem Prahy 7

Ve veřejném prostoru je nejčastějším komunikačním prostředkem stále klasický plakát. Tato tiskovina může být jediným zdrojem informací, bývá tedy textovým sdělením velmi obsáhlá. Pro jednoznačnou a rychlou identifikaci podléhají presentační výstupy úřadu jednotnému grafickému stylu.

znak Prahy 7 v podobě klasického erbu, razítka s vypuštěnou barevnou informací a ve speciální modifikaci pro výrobu raznice
znak Prahy 7, úprava pro razítko a raznici pro slepotisk

Běžné výstupy úřadu se identifikují logem, které vytvořil Jan Hora (pedagog Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). Ve speciálních případech se užívá znaku. Zobrazování znaků se řídí jasnými heraldickými pravidly. Život ale nikdy není jednoduchý. Pro frankovací stroj nebo třeba dvoucentimetrovou slepotiskovou raznici jsem proto vytvořil verze, které co nejvíce odpovídaly blasonu a zároveň splňovaly limity použitých technologií.

“Já bych všechny ty internety zakázala!”

ilustrační grafický prvek připravený pro automatické oříznutí platformou Facebook
ilustrační obrázek vytvořený pro nekonzistentní sociální medium

Úřad městské části Praha 7 hojně využívá digitálního marketingu. Sdělování informací probíhá mimo jiné po sociálních sítích i e-mailech. Všechny technologie nejsou responzivní: Například pro Facebook tvořím ilustrační obrázky v kompromisu “bezpečných zón”. Facebook media ořezává podle toho, jestli se zobrazí na počítači nebo mobilním telefonu, pravidla velmi často mění a nedokumentuje.

retuše fotografie: dvě vlajky na jednom snímku
kombinací dvou fotografií (nahoře) jsem vytvořil ilustrační snímek (dole)

Ne vždy se v databázích fotobank podaří dostatečně rychle nalézt ilustrační obrázek se správným vyzněním. V časově kritickém prostředí jsem si tedy mnohdy pomohl grafickou manipulací.

“Je to kampaň!”

reklamní slide s koněm z Letenského kolotoče
“slide” promítaný před filmy v kině Bio Oko

Marketingová agentura Dark Side a.s. vytvořila kampaň pro podporu sbírky na rekonstrukci Letenského kolotoče. Vizuály byly založeny na postavě koně Avara před restaurováním. Převzal jsem tuto kampaň a ve stejném stylu vytvořil další materiály, jako upoutávky před filmy, tiskoviny i upomínkové předměty.

kreativní retuše fotografie Libeňského mostu
“humorná” kreativní retuš fotografie Libeňského mostu

Zajímavým projektem ÚMČ Praha 7 byla propagační akce seznamující širokou veřejnost s problematikou rekonstrukce Libeňského mostu. K této příležitosti jsem vytvořil řadu hravých kreativních retuší znázorňujících přílišné zatížení mostu, nefunkčnost dopravního tahu a podobně.

technická ilustrace Libeňského mostu
technický výkres Libeňského mostu

Libeňský most jsem na základě historických i nových fotografií překreslil do podoby technického výkresu. Tento náčrtek poté sloužil jako grafický prvek tiskovin i digitálních materiálů.

grafické novoročenky
novoročenky s vysoce stylizovanými grafickými motivy

Při vytváření novoročenek jsem samozřejmě vycházel z jednotného vizuálního stylu. “PFka” patří do užité grafiky, ve tvorbě jsem měl ovšem poměrně “volnou ruku” a tak jsem je posunul ke grafice umělecké. Motiv silně stylizovaného jmelí zaznamenal převeliký úspěch, byl jsem tedy pověřen úkolem na tento námět vytvořit ještě plakát a v pozměněné podobě i reklamu do Hobuletu (měsíčník Prahy 7, průnik radničních novin a kulturně-společenského magazínu).

grafická novoročenka a novoročenka s fotkou
novoročenky s tématem budovy radnice: vlevo piktogram stavby a vpravo fotografie točitého schodiště

V roce 2020 se radnice Prahy 7 přestěhovala do vlastního domu (rekonstrukce Atelier bod architekti). Tato událost se stala obrovským konverzačním tématem, které jsem reflektoval v novoročence piktogramem čelního pohledu na stavbu. A významným předmětem hovorů stále zůstává, další novoročenky jsem tedy založil na snímcích zajímavých detailů budovy.

mapy, co se nestaly

piktogramy významných budov na Praze 7
piktogramy: horní řada zleva doprava Kostel sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí, Letenský kolotoč a Vodárenská věž Letná, spodní řada zleva doprava Libeňský most a Národní technické/zemědělské muzeum v Praze

Pro turistickou mapu a stolní hru na téma Prahy 7 jsem vytvořil řadu grafických symbolů. Piktogramy představují významné budovy a orientační body městské části. Turistickou mapu doplnily ilustrace Alexeye Klyuykova a po mnoha změnách vyšla nakonec jen v anglickém jazyce jako Mapa Art District 7 bez mých ideografů. Stolní hra se vlivem prioritizace akutnějších úkolů stala mým osobním projektem, který již řadu let “čeká v šuplíku”.

Odbor kultury a sportu, matrika, Odbor informačních technologií, oddělení komunikace, Odbor životního prostředí, Odbor personálních činností

A na dokončení čeká i schematická mapa podlaží nové radnice. Mapu jsem nakreslil na základě půdorysných plánů stavby. Ač je stylizovaná, poměry odpovídají skutečnosti. K jednodušší orientaci jsem vytvořil sadu ikonek, které označují jednotlivá pracoviště nebo účely místností.

Translate »